zalecenia / przeciwskazania
tlenoterapia tarnów

PRZECIWSKAZANIA DLA TLENOTERAPI

komora-tlenowa-tarnow

Terapia w komorze hiperbarycznej ma znaczący wpływ na organizm. W związku z czym istnieją schorzenia i przesłanki, które w sposób bezwzględny wykluczają możliwość korzystania z komory hiperbarycznej.

Do bezwzględnych przeciwwskazań w zastosowaniu HBOT należy:

 • odma samoistna
 • rozedma z retencją CO 2
 • wrodzona sferocytoza
 • padaczka (epilepsja)
 • wszelkie zabiegi chirurgiczne – jeśli zostały wykonane w okresie krótszym niż 3 miesiące od dnia wizyty
 • gorączka powyżej 38 stopni w dniu wizyty
 • wszczepiony aparat słuchowy
 • rozrusznik serca
 • ostre stany zapalne uszu (w dniu wizyty)
 • zapalenie nerwu wzrokowego (w dniu wizyty)
 • zaćma (w dniu wizyty)
 • stan wskazujący na spożycie alkoholu lub środków odurzających
 • ciąża (niezależnie od stadium).

Pozostałe czynniki są względne jednak pacjent powinien skonsultować się z lekarzem prowadzącym. Ostateczna decyzja należy do specjalisty.
Do przeciwwskazań względnych należą:

 • klaustrofobia
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
 • astma
 • rozedma płuc
 • dysfunkcja trąbki Eustachiusza
 • gorączka do 38 stopni (w dniu seansu)
 • zapalenie górnych dróg oddechowych
 • aparat słuchowy z możliwością ściągnięcia (aparat należy bezwzględnie zdjąć przed rozpoczęciem seansu).

Aktualnie przyjmowanie leków:

 • Bleomycyny
 • Cisplatyny
 • Doksorubicyny
 • Sulfamylonu;
 • Disulfiramu
 • Mafenide Acetale

Istotne jest jednak aby pomimo wyżej określonej listy schorzeń bezwzględnych i względnych, decyzję o rozpoczęciu tlenoterapii hiperbarycznej każdorazowo uzgodnić z lekarzem prowadzącym. To właśnie lekarz prowadzący, znający konkretny przypadek jest w stanie zadecydować o celowości i braku przeciwwskazań do rozpoczęcia tlenoterapii.

dołącz do naszego centrum powiadomień

Informacja RODO w zakładce COOKIES

DZIÉKUJEMY

Processing...